ekranwmroku

Nie tylko elektroniczne nowości

Społeczeństwa na całym świecie wciąż dotykane są kataklizmami, ubóstwem, głodem, prześladowaniami, wojną. Polska Akcja Humanitarna to organizacja, której misją jest uczynić świat lepszym miejscem, przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych.

Swoje zadania organizacja realizuje poprzez: udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej, prowadzenie edukacji społeczeństwa. Działania Polskiej Akcji Humanitarnej od roku 1992, czyli od początku istnienia organizacji, przeprowadzane są w 44 krajach na całym świecie.

Stałe misje prowadzi ona w Somalii, Sudanie Południowym, Syrii i na obszarze Autonomii Palestyńskiej. PAH, oprócz bezpośredniej pomocy poszkodowanym i cierpiącym, organizuje również działania edukacyjne, których celem jest pogłębianie świadomości społecznej.

Ich celem jest m.in.

zapobieganie łamaniu praw człowieka, uwrażliwienie ludzi na krzywdę innych oraz przeciwdziałanie przemocy. PAH działało również podczas konfliktu zbrojnego na Ukrainie w roku 2014.

http://www.bisnode.pl/blog/jaka-lekcja-plynie-z-afery-panamskiej/ www.tynkiposadzkifranke.pl