ekranwmroku

Nie tylko elektroniczne nowości
Budowa gramofonu

Gramofony, ze względu na wykorzystany w nich adapter, można w łatwy sposób podzielić na monofoniczne, stereofoniczne oraz kwadrofoniczne. Istnieje wiele różnych modeli, jednak zasada działania urządzeń, zaliczających się do jednej grupy, jest taka sama. W gramofonie monofonicznym, który posiada elektromagnetyczny adapter z ruchomą kotwicą, znajduje się trwały magnes, pozostająca w bezruchu cewka oraz ruchoma kotwica (żelazna), kończąca się igłą. Ruch wspomnianej kotwicy jest spowodowany drganiami igły. Tymczasem w urządzeniu stereofonicznym, drgania igły powoduje sfalowanie obydwu ścieżek rowka, ulegającego przesunięciu.

Igła to element, który jako jedyny ma bezpośredni kontakt z płytą. Najczęściej używa się igieł o kołowym przekroju poprzecznym wierzchołka, fachowo nazywane igłami sferycznymi. Bardzo ważne jest też prawidłowe działanie ramienia gramofonu, który ma podtrzymywać sam adapter. To właśnie za jego sprawą igła utrzymuje nieprzerwany kontakt z obydwiema ścianami rowka. Warto też wspomnieć, że by muzyka była właściwie odtwarzana, talerz danego gramofonu musi się obracać dokładnie z taką samą prędkością obrotową, w jakiej nagrano płytę.

Zakupy w ramach rządowego programu Laboratoria przyszłości dla szkół studzienki teletechniczne www.trzos.gniezno.pl