ekranwmroku

Nie tylko elektroniczne nowości

Elektronika

Elektronika jest dziedziną nauki ściśle związaną z fizyką, informatyką oraz matematyką. Często mylona jest z elektrotechniką, chociaż jest zdecydowanie bardziej precyzyjna i nie skupia się na

Read More

Inżynier elektronik

Tytuł inżyniera elektronika uzyskują absolwenci uczelni wyższych, najczęściej kończący Politechnikę, niemniej jednak coraz więcej uczelni stricte humanistycznych oferuje

Read More

Optoelektronika

Optoelektronika to dziedzina nauki, która wykorzystuje właściwości światła, ściśle związana jest z fizyką, chemią oraz elektroniką. Po wymienionych dziedzinach wiedzy widać, jak wiele zróżnicowanych

Read More

Telekomunikacja jako nauka

Telekomunikacja to dziedzina nauki, ale w bardziej potocznym rozumieniu jest transmisją informacji poprzez środki łączności, czyli przewody, fale radiowe, które wykorzystują energię elektromagnetyczną. Najpierw pojawił się

Read More

Radio-2

Radio to wynalazek dziewiętnastego wieku, temat mocno kontrowersyjny, ponieważ wiąże się z konfliktem między dwoma wynalazcami. Powszechnie mówi się, że radio zostało wynalezione przez Guglielmo Marconiego,

Read More

Informatyka i elektronika

Informatyka i elektronika należą do kierunków ścisłych, oferowanych przez uczelnie prywatne oraz państwowe we wszystkich możliwych trybach nauki. Po tych kierunkach niezwykle rzadko zdarza się,

Read More