ekranwmroku

Nie tylko elektroniczne nowości

Osoby niewidome i niesłyszące często są poszkodowane w odbiorze szeroko rozumianej kultury. Trudno pójść do kina, muzeum, na przedstawienie teatralne, czy na spotkanie ze znaną osobą, jeśli nie zostały spełnione potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu. Dostęp do dóbr kultury w Polsce, wciąż nie jest w pełni otwarty dla wszystkich jej uczestników. Tej sytuacji przeciwdziała Fundacja Kultury Bez Barier, funkcjonująca prężnie od roku 2008.

Fundacja Kultury Bez Barier ma na celu przekazanie osobom z dysfunkcjami sensorycznymi możliwości samodzielnego i kompetentnego odbioru sztuki. Osoby zaangażowane w pracę w organizacji zajmują się m.in.: organizacją wydarzeń kulturalnych, dostosowanych do potrzeb osób niewidomych lub niesłyszących, przygotowywaniem audiodeskrypcji i napisów do filmów, podnoszenie świadomości społecznej poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje.

Dzięki takim fundacjom, kultura staje się bliższa i dostępna, a osoby dotknięte niepełnosprawnością nie są pomijane i wykluczane z uczestnictwa w niej.

http://www.holo.pl