ekranwmroku

Nie tylko elektroniczne nowości

Do zawodu elektronika przygotowują nie tylko uczelnie wyższe, ale również te ponadgimnazjalne: technikum oraz szkoła zawodowa. To już na tym etapie młody człowiek może obrać swoją ścieżkę zawodową, którą z racji młodego wieku może modyfikować lub pogłębiać w zależności od potrzeb.

Zawód elektronika jak wszystkie związane z naukami ścisłymi są przyszłościowe. Wymaga on odpowiednich umiejętności i predyspozycji ze szczególnym naciskiem na precyzję i dokładność.

W wyżej wymienionych szkołach poza teorią, jaką otrzymują uczniowie, odbywają również praktyki lub staże gdzie mają do czynienia z doświadczeniem i praktyką a to dla każdego pracownika i potencjalnego pracodawcy jest najważniejsze. Teoretycznie można powiedzieć, że taki poziom wykształcenia w wielu przypadkach jest wystarczający do wykonywania tego zawodu.

Z drugiej jednak strony w dzisiejszych czasach, kiedy zdecydowana większość posiada wykształcenie wyższe i nie pracują w zawodzie ważne jest to by wybrać kierunek nie tylko zgodny z zainteresowaniami, ale i zapotrzebowaniem rynku pracy.

woda demineralizowana producent Sprzęt AGD - Sklep internetowy Agdbest.pl kasy.poznan.pl