ekranwmroku

Nie tylko elektroniczne nowości

Kopia zapasowa (zwana także kopią bezpieczeństwa) jest jednym ze sposobów na chronienie danych zapisanych na dysku komputera. W przypadku utraty lub uszkodzenia plików kopia zapasowa pomoże użytkownikowi je odzyskać w nienaruszonej formie.

Kopię zapasową można utworzyć przy użyciu specjalnych programów. Można wybrać opcję automatycznego tworzenia kopii, np.

co miesiąc, można też kopię zapasową utworzyć ręcznie. Kopia bezpieczeństwa powinna być utworzona na innym dysku niż ten, na którym są zapisane kopiowane pliki.

Jeżeli np. foldery z muzyką czy zdjęciami zostaną zapisane na dysku lokalnym C i także na tym dysku zostanie utworzona ich kopia zapasowa, to w przypadku uszkodzenia dysku C usunięte lub zmodyfikowane zostaną wszystkie pliki na nim się znajdujące, łącznie z kopią zapasową.

Bezpieczną opcją przy tworzeniu kopii zapasowej jest zapisanie jej na nośniku fizycznym, np. płycie DVD, którą po zapisaniu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, by nikt nieupoważniony nie miał do niej dostępu.

wecreo.com astma.profilaktycznie.net.pl