ekranwmroku

Nie tylko elektroniczne nowości

Współcześnie dużą popularnością cieszy się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Bardzo często używa się ich jako napędu do różnego rodzaju pojazdów. W wielu krajach w ten sposób podejmuje się próby unowocześnienia kolei, jednocześnie oszczędzając i będąc w zgodzie z naturą. Pociąg, napędzany energią słoneczną, jeździ chociażby w Belgii. Ten szybki środek transportu jest uzależniony od szesnastu tysięcy paneli słonecznych, którymi wyłożono dach tunelu.

Nadwyżka energii trafia natomiast do systemu wielu dworców kolejowych w kraju, pozwalając na bezpłatne oświetlenie i ogrzewanie. W Arizonie również planuje się stworzenie pociągów solarnych z prawdziwego zdarzenia. Panele słoneczne, rozlokowane u góry, nad torami, również będą dostarczać znacznie więcej energii niż potrzeba, więc zbędną ilość przeznaczy się do zasilania nocnych kursów lub odsprzeda elektrowniom. Holandia zamierza się z kolei zająć napędem wiatrowym. Miałoby to obejmować wszystkie elektryczne składy, przynależące do Netherland Railways.

Energia byłaby wówczas czerpana wyłącznie z farm wietrznych, które już zapewniają napęd wielu pociągom w kraju.