ekranwmroku

Nie tylko elektroniczne nowości
Telekomunikacja jako nauka

Telekomunikacja to dziedzina nauki, ale w bardziej potocznym rozumieniu jest transmisją informacji poprzez środki łączności, czyli przewody, fale radiowe, które wykorzystują energię elektromagnetyczną.

Najpierw pojawił się telegraf i telefon, następnie radio i telewizja.

Późniejszy postęp to już nasze czasy, czyli komputery i Internet.

Dla naszego pokolenia jest to niebywale zaskakujące, że nasi przodkowie nie korzystali z laptopów, tabletów czy smartfonów, niektórzy nie poznali nawet magii kolorowego obrazu na odbiornikach telewizyjnych.

Możliwość komunikacji na całym świecie, czyli to, co dla nas jest, mówiąc kolokwialnie, na wyciągnięcie ręki, dla nich była kompletnie abstrakcyjna.

System telekomunikacyjny złożony jest z trzech elementów: nadajnika, który odpowiedzialny jest za przetworzenie nadawanej informacji na sygnał, medium transmisyjnego, które ów sygnał przenosi i odbiornika, który go odbiera i zamienia na informację.

Z wynalazkami telekomunikacyjnymi ściśle związana jest elektronika, dziedzina nauki, która w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju technologicznego i nadal bierze w nim czynny udział.